SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

İşveren için SGK prim hesaplama nasıl yapılır?

İşveren için işçisinin SGK prim ödemesi nasıl yapılır?  Bir çalışanın bir şirkete maaliyeti nedir ve nasıl hesaplanır? SGK prim hesaplaması...


SGK, işçi için devlet tarafından oluşturulmuş bir sigorta şeklidir. SGK bu yol ile işverenden işçinin sağlık giderlerini karşılar. Aynı zamanda da emekli olduğunda belli bir ücret vererek yaşlılığını rahat geçirmesini hedefler.

Emekli olan kişinin maaşı çalıştığı firmanın SGK'ya ödediği prim tutarı doğrultusunda yüksek veya düşük maaş almasını sağlar. Emeklilikte sadece prim ödemesi değil aynı zamanda ödenen prim günsayısı da önemlidir.

Bizim işleyeceğimiz konu ise işveren SGK'ya ödediği prim miktarı nasıl hesaplanacağı. Bu hesaplamayı yaparken yüzdeler ile anlatmaya çalışacağız. Böylece işçinin maaşı ne kadar olusa olsun bu yüzde dilimiyle hesaplama yapmak kolaş olacaktır.

İlk önce bürüt maaş nasıl hesaplanıra bakacağız. Çünkü SGK'ya yapılacak prim ödemesi buradan hesaplanıyor.

Bir işçinin bürüt maaşını hesaplama: Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi olarak hesaplanır.


Buraya kadar işçinin bürüt maaşını hesapladık. Ama bu sadece bir başlangıç. Bir işçinin işverene maliyeti: Brüt Maaş + SGK İşveren Payı olarak hesaplanır.

Bürüt maaşı yüzdesel olarak hesaplama;
  1. Bir işçiye ödediğiniz net ücretin üzerine,
  2. SGK Primi İşçi Payı (%14),
  3. İşsizlik Sig. Fonu (%1),
  4. Gelir Vergisi (%15),
  5. Damga Vergisi (%0,759),
eklenir ve işçinin bürüt maaşı ortaya çıkar. Bu net ücrete bir de asgari geçim indirimi eklenir ve işçiye ödenir.

İşverene olan maliyet tutarı
  1. Bu hesaplanan bürüt tutararın üzerine 
  2. SGK Primi İşveren Payı (%20,5),
  3. İşsizlik Sig. Fonu (%2),
eklenir ve bir işçinin işverene maliyeti çıkar...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder