SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

Ölüm geliri ve hak sahipleri

Ölüm geliri nedir? Ölüm geliri bağlanması şartları nelerdir? Eşin bu geliri alması için gerekli olan şart nedir? Erkek çocuğuna ölüm geliri bağlanması için neler gerekiyor? Kız çocuklarına ölüm geliri bağlanma şartları. Nereye başvurulur?


Ölüm geliri, sürekli iş görememezlik alan çalışan, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile vefat etmesi durumunda, devletin hak sahiplerine verdiği gelire denir. Ölüm gelirinin bağlanması için sigortalının yaş, prim ve sigortalılık süresi gibi bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.


- İlk iş gününde iş kazası geçinden çalışan SGK tarafından bu hakkı kazanmış sayılır. Hak sabiplerine ölüm geleri bağlanır.

- İş kazası geçiren çalışanın eşi ölüm gelirinden yararlanması için yasal evlilik bağı olması gereklidir.


- Çocukların bu haktan yararlanması için; cinsiyet, yaş, maluluk durumu, öğrenim durumu ve medeni hali etkilidir.
  • Erkek çocukları için; Çalışan kişinin erkek çocuğunun o anda yüksek öğretim görüyorsa 25 yaşına kadar, orta öğretim görüyor ise 20 yaşına kadar, her hangibir yerden mezun ise 18 yaşına kadar bu hakkı kazanırlar. Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları gereklidir.

- Kız çocukları için; bekar, boşanmış veya dul kalmış olma şartı vardır. Yaş sınırı bulunmamaktadır. Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları gereklidir.

- SGK, Sağlık Kurulu kararı ile çalışmasını % 60'ın üzerinde yitirdiği tespit edilen çocuklara da medeni durumuna, yaş ve cinsiyetine bakılmadan ölüm geliri almaya hakkı vardır.

Ölüm Geliri için nereye başvurulur

Ölüm Geliri için nereye başvurulur; tahsis talep dilekçesi ile  sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurması şarttır. Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için Tahsis talep dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek başvuru yapılı;
  • Öğrenim durumu için okuldan alacakları öğrenim belgesi
  • Varsa, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
  • Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) eklenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder