SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

Cenaze ödeneği

Cenaze ödeneği, halk arasında çok fazla bilinen bir terim değildir. Bu yüzden de yararlanma şartları ve nereye başvurulacağı pek bilinmez. Cenaze ödeneği için ölen kişinin ailesine SGK tarafından bir defaya mahsus yapılan yardım demektir. Bu ödeneği alabilmek için ölen kişinin belirli şartları yerine getirmiş olması gereklidir.

Bu ödeneği vefat eden kişinin eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa, ana babasına, onlar da yoksa kardeşine ödeme yapılır.

Cenaze ödeneği için gerekli olan şartlar;

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
  • Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
  • ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
  • 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Burada sayılan şartlar yerine getirilmesi durumunda cenaze ödeneği ölen kişinin ailesine bir defaya mahsus verilir. Ve burada zaman aşamı söz konusudur. Hakkı kazanan kişi hakkını almak için 5 yıl beklenir. 5 yılı geçen zaman diliminde alacaklı hakkını kaybeder. Yani zaman aşımına uğrar.

Bu ödeneği alabilmek için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir DİLEKÇE (burdaki dilekçeyi kullanabilirsiniz) ile bulunduğunuz ilçedeki SGK'ya başvurmanız yeterli olacaktır. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gereklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder