SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama

T.C. 2022 sayılı kanunda belirtilen 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızı aylık bağlanması hakkındaki kanun maddesinde geçen 65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya diğer adıyla yaşlılık aylığı kapsamı belirli zaman aralıklarında değiştirilmektedir. Yaşlılık aylığı alacak kişilerin kanun maddesi gereği belirli kriterlere uyması 65 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Aşağıdaki şartlara uyup bir form ile SGK'ya başvurunlar 65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama yapabilirler.


2022 sayılı kanun maddesine ek olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı yeni yönetmelekle yaşlılık aylığı almak için şu hususlara haiz olması gerekmektedir;
 • 65 yaşını tamamlamış muhtaç yaşlılar,
 •  Tüm vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlülerle tüm vücut fonksiyonlarını yüzde 70 veya üzerinde kaybeden ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olanlar,
 •  Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış yüzde 40 ve üzerinde özürlü yakını bulunanlara 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmakta ve sağlık yardımı sunulmaktadır 

65 yaşı muhtaçlık nasıl tespit edilir?
Yaşlılık aylığı almak için  muhtaçlığın tespiti hanenin gelir ve gider durumu araştırılarak yapılır. Aşağıda yazılı olan maddelerde belirtilen şartlara uyan her kişi yaşlılık aylığı alır.
 • Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması, 
 • Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/ beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri, 
 • Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı, 
 • İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri, 
 • Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı, 
 • Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri, 
 • Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 
 •  Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
 •  Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/ beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı, 
 • Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı, 
 • Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar, 
 • Evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması, 
 • Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı, 
 • Tarımsal destek geliri tutarı, 
 • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri, 
 • Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması, dikkate alınarak yapılacak hesaplama ile belirlenir. Hanenin gelir durumuna ilişkin yukarıda yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Kaymakamlıklardaki Vakfın Mütevelli Heyeti yapar. 
65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama nasıl yapılır?
65 yaş aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz yeterli olacaktır. T.C. kimlik numaranızı girerek sorgula tuşuna basıp muhtaç aylığı sorgulama yapabilirsiniz.


Nasıl başvururum?
Başvuru Yeri ve Şekli Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, öncelikle bulundukları yerdeki il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları ve daha sonra bu vakıflardan alacakları “muhtaçlık belgesi” ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır;
İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından temin edilen başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. bu form başvuruyu yapan kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder