SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

Sonradan Özürlü Memurun Emekliliği nasıl olur?

Sonradan özürlü memurun emekliliği nasıl olur? Engellilerin emeklilik durumu. SGK prim gün sayısı ne olmalıdır. Kayıp oranı...


Çalışma hayatında özellikle son dönemlerde getirilen düzenlemeler sayesinde, özellikle iş güvenliği konusunda oldukça kapsamlı düzenlemeler ve önlemler getirilmiş olsa da, çalışanların kişisel durumları ya da ihmal gibi durumlardan ortaya çıkan yaralanma veya iş yapamayacak duruma gelmeleri sonucunda sonradan özürlü memurun emekliliği gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Ancak bu hakkın kazanılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında çalışan kişinin sigorta başlangıç tarihi de, 2008 yılında getirilen düzenlemeler konusunda önem kazanmıştır.
Özürlü çalışanların emeklilik hakkı kazanabilmeleri konusunda ilk kıstas, çalışanın doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan durumlar ile bu kapsam içerisinde girmesidir. Eğer bir çalışan, doğuştan özürlü kapsamında ise ve engelli çalışan kadrosundan işe girip sigorta primleri yatırılıyorsa, isteklerine bağlı olarak (5400 gün sigorta primi yatırılmış olmalı ve kamuda memur statüsünde çalışmalı ) emeklilik hakkı kazanmaktadırlar. Ancak bu hakkın kazanılması için, uzun vade sigorta priminin bildirilmiş ya da emeklilik kesintilerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Doğuştan engelli çalışanların emeklilik hakkı kazanmaları bu şekildeyken, sonradan özürlü memurun emekliliği konusu biraz daha karmaşıktır.
Çalışma hayatına başladıktan sonra özürlü konumuna giren çalışanlar açısından emeklilik hakkı kazanabilmek için çalışma süresinin taban oranı 5760 gündür. Ancak bu süreyi tamamlayıp emekliliğe hak kazanabilmek için, belirlenen kurumlardan ya da tam teşekküllü hastanelerden iş gücü kayıp oranının en az %50 olduğunu gösterir belgeye sahip olmak gereklidir.
Çalışma kayıp oranının %40 ile %49 oranında seyrettiği kişiler içinse emeklilik süresi kazanabilmek için 6480/gün prim oranının yatırılması gerekmektedir. Eski düzenleme içerisinde, kurumların engelli kadrolarından işe girenler için bu süre 15 hizmet yılını yani 5400 gün sayısını ve prim oranlarını kapsamaktaydı. Bunun yanında, 2008 yılında getirilen düzenleme sonrasında sonradan özürlü memurun emekliliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi zorunluluklar da yasa kapsamına alınmıştır.
Eğer bu şartları taşıyorsanız ve gerekli sağlık raporlarına sahipseniz, çalıştığınız kurum vasıtasıyla, emeklilik işlemlerinize başlayabilirsiniz. Gerekli incelemeler sonrasında, herhangi bir aksi durum söz konusu değilse, ortalama olarak 5 ya da 6 ay içerisinde emekli maaşınız ve emeklilik haklarınız işleme konulacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder