SGK'da dolgu ve protez için ücret alınır mı?

SGK'dan dolgu ve protez yaptırmak ücretli mi? SGK, kendi bünyesinde bir çok sağlık hizmetini veriyor. Bu hizmetlerin karşılığında da hi...

Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması

Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması. Maaş oranlarında belirleyici etkenler. Maaşın yüzdesel olarak değeri nedir?...


Çalışma ve emeklilik hayatına dair, devlet tarafından yapılan geniş kapsamlı düzenlemeler, sadece emeklilik hakkı kazanabilmek için gerekli olan şartlar üzerinde değil, aynı zamanda emeklilik dönemi sonrası için de köklü değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üstelik bu durum, sadece çalışanın kendisini değil, " erkek kardeş hariç " birinci dereceden akrabaları yakından ilgilendirebilmektedir. 

Özellikle ölüm durumunda ortaya çıkan yeni haklar, pek çok avantajı da beraberinde getirmekte ancak bu konuların birçoğu hakkında yeterli bilginin olmaması, tarafların kafa karışıklığı yaşamalarına neden olmaktadır. Bu konulardan biri olan anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması konusu da, ölüm durumundan dolayı doğan haklar konusunda en çok soru sorulan alanlardan birisidir.

Anne ya da babanın veya her ikisinin de vefat eden oğuldan doğan maaş hakları, 2008 yılından sonra getirilen düzenlemeler ile belirli şartlara ve oranlara bağlı kalarak yerine getirilebilmektedir. Bu alanda vefat eden kişinin medeni durumu bağlayıcı bir durum olmamakla birlikte, maaş oranları konusunda belirleyici unsurlardan biri olmaktadır. 

Eğer vefat eden kişi evli ve çocukları varsa, anneye, babaya ya da her ikisine bağlanacak maaş tutarı, toplam hisseden arta kalan oranın %25 tutarında olmaktadır. Ancak anne ya da babanın 65 yaşı geçmiş olduğu ve herhangi bir sağlık kurumuna bağlı olarak maaş almadığı durumlarda oranlara bakılmaksızın %25 tutarında maaş taraflara bağlanmaktadır. Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması hususunda bunun dışında bazı yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gereklidir.
Ölüm durumundan doğan maaş hakkının kazanılabilmesi için vefat eden kişinin en az 1800 gün primlerinin yatırılmış olması ya da prim yatırılmamışsa dahi, en az 5 yıl süre ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olarak gözükmesi ya da 900 günlük bir süreyi kapsayacak biçimde yaşlılık durumu, malullük durumu ya da ölüm sigortalarının prim bilgilerinin bildirilmiş olması gerekmektedir. (2. durum 4/a kapsamında sigortalılar için geçerlidir)
Bu şartların yerine getirilmiş olduğu durumlarda, gerekli dilekçenin bağlı bulunan il ya da ilçe sosyal güvenlik merkezlerine verilmesi ile anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması süreci başlatılmış olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder